کالیبراسیون الکتریک ،زمان و دور

 

آزمایشگاه  کالیبراسیون الکتریک ،زمان و دور

این آزمایشگاه با بکارگیری پیشرفته ترین تجهیزات و کارشناسان توانمند توانایی کالیبراسیون انواع آمپرمتر،ولت متر،فرکانس متر، مولتی متر، مقاومت، میگر ، ارت تستر ، های ولتاژ ، ظرفیت خاذن، تایمر و کرنومتر، مولتی فانکشن کالیبراتور، فانکشن ژنراتور، دورسنج نوری و مکانیکی، سانتریفوژ، غلظت سنج ، ویسکومترو … را دارا می باشد.

تجهیزات این آزمایشگاه قابلیت ردیابی به استانداردهای بین المللی را دارا می باشند.

این آزمایشگاه قادر به محاسبه و گزارش عدم قطعیت و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل های کالیبراسیون، کارو نگهداری، جابه جایی و … می باشد.

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com