مدیریت و نظارت بر پروژه ها

یکی از مشکلات بزرگ فراوری کارخانجات، ادارات و پیمانکاران در کشور ما فقدان فناوری و مهارت های کاربردی برای تخمین، برنامه ریزی، اجرا و کنترل پروژه‌ها است. پروژه‌ها عموما دچار تاخیر، هزینه‌های اضافه و عدم دستیابی به نتایج درنظرگرفته‌شده هستند. این معضل تنها محدود به بخش دولتی نیست بلکه بخش خصوصی ما نیز عملکرد قابل قبولی در مدیریت و کنترل پروژه‌ها ندارد.

 رفع این مشکل تنها با نگاه تخصصی به مدیریت پروژه و استفاده از فناوری ها و تجربیات روز در این زمینه مقدور می‌گردد. این شرکت آمادگی دارد مدیریت و نظارت بر پروژه‌های شما را با استفاده از فناوری نوین نرم‌افزاری به عهده گیرد. مدیریت تخصصی پروژه‌ها می‌تواند بین 10 تا 50 درصد هزینه‌های واقعی شما را کاهش دهد

 

 

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com