سلونوئید ولو شیر برقی

 
 
سلونوئید ولو
شیر برقی

شیر برقی یا سلونوئید در صنعت برای کنترل سیال کاربرد فراوان دارد ولی انتخاب شیر مناسب نیاز به توجه به مواردی متعددی دارد که شاید فروشنده تجهیز در نظر دارد ولی شما به آن فکر نکرده اید . با دسته بندی این موارد در زیر شما میتوانید مواردی را که برای سفارش یک شیر برقی بایستی مورد توجه قرار گیرد را ببینید .

انواع شیر برقی از نظر عملکرد میتوان به اقسام زیر دسته بندی کرد که هر کدام ویژگی خاص خود را دارند

برای مثال شیر با عملکرد مستقیم Direct-operated solenoid valves و یا شیر به صورت پایلوت Pilot-operated solenoid valves و ...

Forced-lift solenoid valves , Servo-assisted solenoid valves , Direct-acting solenoid valves , Latching solenoid valves , Proportional solenoid valves , Air-operated solenoid valves , Motorised solenoid valves

NAMUR solenoid Valves , Miniature solenoid Valves

از نظر نوع سیال که میتواند هوا ، روغن یا سوخت ، گاز طبیعی ، آب و یا بخار و خوردنگی مواد شیمیائ

Air, Oil and Fuel , Gas and Natural Gas , Water, Hot Water and Steam , Cryogenic fluids & Corrosive chemicals , Dust

شیر برقی از نظر نوع اتصال :

BSP , NPT , NSI , DIN , Threaded , Flanged , Welded

نظر تحمل فشار استاتیک

شیر برقی از نظر تعداد پورت و و نحوه ارتباط برای مثال انواع زیر :

2/2 solenoid valve 3/2 solenoid valve 4/2 solenoid valve 5/2 solenoid valve 5/3 solenoid valve

از نظر باز یا بسته بودن در حالت نرمال

Normally Open (NO) Normally Closed (NC) Universal (U)

جنس بدنه که میتواند برنجی یا استیل یا آلومینیم یا آهنی و ... باشد :

Brass Stainless Steel Aluminium Cast Iron Cast Steel PVC Teflon Gunmetal Plastic

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com