فلومترهاي حرارتي Thermal

 

فلومترهاي حرارتي

 

 

 

  اين فلومترها با توجه به خواص حرارتي سيالات در يك مجرا يا يك لوله اقدام به اندازه گيري فلو مي كنند.در اين فلو مترها از يك منبع گرما يا هيتر جهت توليد حرارت در مسير استفاده مي شود. با افزايش جريان  گرماي بيشتري در مسير از دست مي دهد .اين گرما نيزتوسط يك سنسور حرارتي اندازه گيري مي شود.در واقع در اين فلومترها مقدار مشخصي گرما به سيال اعمال مي شود و تغييرات دما متنا سب با دبي سيال مي باشد.اين روش براي اندازه گيري جريان انواع گازها ايده ال مي باشد.

 

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com