گیج دما و فشار

 
فروش گیج دما و فشار با برند های آلمانی و چینی

ترمومتر - دماسنج - گیج دما با برند های آلمانی ایتالیایی و چینی  - تمامی محصولات  از طریق مسیرهای قانونی وارد می شود.

متریال :

تمام استیل/استیل برنج/کربن استیل

نوع اتصال :

عمودی/افقی/دنباله دار

نوع اتصال :

/ دنباله سیمی/تلسکوپی(تاشو)

رنج دمایی :

تمام رنج های استاندارد

مارک های موجود

WIKA

TG

PAKKENS

ترمومتر - مانومتر - گیج فشار - گیج دما - فشار سنج - دماسنج - ابزار دقیق –گیج های اندازه گیری

ترمومتر WIKA - ترمومتر pakkens - ترمومتر TG - ترمومتر ST - ترمومتر دیجیتال

گیج دما WIKA - گیج دما DeltaControl - گیج دما pakkens - گیج دماTG  - گیج دما PowerControl - گیج دماST  - گیج دما دیجیتال

گیج فشار  - WIKA - گیج فشار pakkens - گیج فشار -TG گیج فشارST  - گیج فشار دیجیتال

ترموستات – مانوستات – سنسور حرارت – سنسور فشار – گیج اختلاف فشار – گیج اختلاف دما

 

ترمومتر تلسکوپی WIKA – دماسنج تلسکوپی WIKA – ترمومتر تاشو WIKA – دماسنج تاشو WIKA – Adjustable – 360 درجه WIKA

PAKKENS ترمومتر تلسکوپی POWERCONTROL – دماسنج تلسکوپی POWERCONTROL – ترمومتر تاشو POWERCONTROL – دماسنج تاشو POWERCONTROL – Adjustable – 360 درجه POWERCONTROL

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com