سنسور sensor

سنسور
sensor

 


سنسور پراگسیمیتیدر صنعت و خطوط توليد بسياري مواقع شما نياز به حسگر‎هائي داريد که موقعيت ، بودن يا نبودن ، چيزي در یک پروسه یا خط تولید را حس کنند و به کمک یک نشان دهنده یا کنترلر شمارش یا کنترلی بر روی آن داشته باشید ، سنسورهاي الکتريکي که ميتوانند پراگسيمتي (مجاورتي) آلتراسونيک ، خازني ، القائي ، لیزری ، مغناطيسي و ...، يا نوري (چشم الکترونيک) باشند چنين وظائفي دارند.
سنسورهائي از اين دست همچنين با توجه به حساسيت ، نحوه نصب و اتصال ، نوع خروجي ، حداکثر فاصله حسگر از هدف ، و ... مکانيزمهائي که سنسور عمل میکند دسته بندي ميگردند . خروجي اکثر اين سنسورها سوئيچ و گسسته (خاموش و روشن ، باز و بسته ) ميباشد هر چند در بعضي نمونهاي آلتراسونيک و القائي خروجي پيوسته 0-10 V و یا 4-20 mA میتواند باشد.

سنسور sensor

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com