سنسورفشارهيدرواستاتيك Hydrostatic level meters

سنسورفشار هيدرو استاتيك

 

 

 

 

سنسورهای فشار هیدرواستاتیک قابل نصب در زیر آب و محیط باز می باشند و برای اندازه گیری سطح مایعات خورنده در مخازن و تانک های عمیق مناسب اند. در این سنسورها استفاده و کارایی مواد سازگار بسیار مهم است.

 

ارتفاع سنج هیدرواستاتیک سنسوري  مناسب جهت اندازه گیری ، نمایش و انتقال اطلاعات میزان عمق آب درون مخازن فلزی و یا عمق ستون آب درون چاههای عمیق یا نیمه عمیق و همچنین عمق مخازن آب پشت سدها می باشد.

این دستگاه در موارد زیر می تواند جایگزین ارتفاع سنج های اولتراسونیک در مخازن گردد.

1-در مخازني به قطر كم كه در صورت استفاده از سنسورهاي التراسونيك امواج ساطع شده از آن ممكن است قبل از رسيدن  به سطح مايع به ديواره مخزن برخورد كند.

2-در مخازني كه نميتوان نگهدارنده سنسور التراسونيك را در دهانه مخزن تعبيه نمود.

 

 

 

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com