فلو متر vortrex

 

 

 


 

 

اساس کار این فلومتر همانگونه که از اسم آن پیداست بر اساس اندازه گیری جریان های گردابی در سیال است بدین صورت که با قرار دادن یک مانع بر سر راه سیال ، جریان گردابی در پشت مانع تولید میگردد که باعث بوجود آمدن افت فشار می شود که متناسب است با سرعت سیال ،حال بوسیله یک سنسورپیزو الکتریک میتوان این نوسانات مکانیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل ميكند.

 - اندازه گیری دبی در مایعات ، بخارات و گازها

- قابلیت اندازه گیری دبی در سیالات کانداکتیو و غیر کانداکتیو مانند آب مقطر 

 

 

نوشتن دیدگاه

1


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

web link