فلومیترهای مغناطیسی FT

طراحی ، سایزینگ و ساخت فلومتر های مغناطیسی بصورت سفارشی مخصوص سیالات خورنده و اسیدی .(اسید سولفوریک 98% با لاینر PFA و سنسور از جنس تانتالیوم)

در چند دهه گذشته پس از ابداع  تکنولوژی ساخت فلومترهای الکترومغناطیسی  ،  تکنولوژی های دیگری مانند  فلومتر های  اولتراسونیک
  Ultra sonic Flow meters
، فلومتر های توربینی  Turbine Flow meters و  غیره نیز ابداع گردید. ولی هیچ  یک  از  این  تکنولوژی  ها  ،  تاکنون نتوانسته اند با دقت و قابل اعتماد بودن مقادیر قرائت شده فلومترهای الکترومغناطیسی برابری نمایند. پر واضح است از آنجا که سرعت در نقاط مختلف سطح مقطع لوله ، متفاوت می باشد (پروفیل سیال) ، سرعت واقعی در هر سطح مقطع ، میانگین سرعت کلیه  نقاط  آن می باشد. علت دقت بالای کنتورهای مغناطیسی آن است که دبی لحظه ای اندازه گیری شده ، میانگین دبی لحظه ای میلیون ها نقطه داخل استوانه کنتور است که دائماً در حال اندازه گیری می باشند. به عنوان نمونه در فلومترهای اولتراسونیک با دو سنسور ، دبی اندازه گیری شده همواره میانگین دبی نقاط مختلف در روی مسیر حرکت سیگنال بین دو سنسور است نه نقاط داخل  کل حجم  لوله. در نتیجه  بهترین  دقت  فلومترهای  اولتراسونیک با دو سنسور 1 ±  تا 3 ±  درصد حداکثر مقدار قابل قرائت فول اسکیل ( FS: Full Scale ) می باشد ، در حالی که دقت  فلومترهای  الکترومغناطیسی بهتر از 5/. ± تا 2/. ± درصد می باشد


.

.

 

 اصول اندازه گیری در فلومتر های الکترومغناطیسی بر طبق قانون فارادی می باشد. قاعدتاً هر جسم هادی که یک میدان مغناطیسی را قطع نماید، در داخل آن جسم ولتاژی القاء خواهد شد که متناسب خواهد بود با شدت میدان مغناطیسی ، زاویه ی برخورد جسم هادی با میدان مغناطیسی و بالاخره سرعت عبور آن جسم از درون میدان. حال با توجه به ثابت بودن شدت میدان و زاویه برخورد، در عمل ولتاژ القاء شده در داخل  ماده هادی متناسب با سرعت حرکت سیال خواهد بود. پس در عمل فلومتر الکترومغناطیسی و فلومترهای دیگر مانند آلتراسونیک و غیره سرعت سنج
می باشند. با توجه به سرعت اندازه گیری شده و سطح مقطع فلومتر ، میزان حجم انتقال داده شده طبق رابطه ی Q=VS محاسبه می گردد.
با فرض اینکه سرعت برحسب m/s و سطح مقطع بر حسب m2 می باشد ، در نتیجه بر طبق رابطه ی بالا  m3/s = m2 × m/s  حجم انتقالی یا دبی ( Q ) بر حسب  m3/s خواهد بود. با توجه به اعمال ضرایب مختلف می توان واحد های مختلف دبی مانند  m3/h , Lit/min , Lit/s و ...  را از فلومتر دریافت کرد. در بعضی از مواد با توجه به ضرایب وزن حجمی می توان یک فلومتر را به عنوان اندازه گیری جرم انتقالی مورد استفاده قرار داد.
واحد های مورد استفاده در این حالت ton/h , kg/h , kg/s , g/s  و  ... می باشد

 

نوشتن دیدگاه

1


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

web link