فلومترهاي حرارتي

 

 

 

  اين فلومترها با توجه به خواص حرارتي سيالات در يك مجرا يا يك لوله اقدام به اندازه گيري فلو مي كنند.در اين فلو مترها از يك منبع گرما يا هيتر جهت توليد حرارت در مسير استفاده مي شود. با افزايش جريان  گرماي بيشتري در مسير از دست مي دهد .اين گرما نيزتوسط يك سنسور حرارتي اندازه گيري مي شود.در واقع در اين فلومترها مقدار مشخصي گرما به سيال اعمال مي شود و تغييرات دما متنا سب با دبي سيال مي باشد.اين روش براي اندازه گيري جريان انواع گازها ايده ال مي باشد.

 

نوشتن دیدگاه

1


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

web link